Info

Info

Praktisk info:

I kolonnen til højre vil du finde relevant praktisk information gældende for grundejerforeningen. Hvis du har input til denne side, bedes du kontakte webmaster.

 


Vi henstiller til, at alle lånere af traileren læser de reviderede regler omkring brugen af traileren. Aflevér den i den stand, du gerne selv vil modtage den igen.


 


 


Støj:

Igennem adskillige år har bestyrelsen

hvert år ved udsendelse af referat

m.m. henstillet til medlemmerne om

at undgå støj med motoriserede og

manuelle redskaber i weekender og på

helligdage.


På generalforsamlingen den 28. februar 2002 viste det sig, at langt hovedparten af de fremmødte ønskede, at denne henstilling blev gentaget.


Så på generalforsamlingens opfordring:


  • Vis hensyn til dine naboer.
  • Undlad så vidt muligt at anvende støjende redskaber efter kl. 17.00 om lørdagen.
  • Søn- og helligdage gælder henstillingen hele dagen.Containere:

Fem gange om året opstilles der i alt syv containere til haveaffald på de respektive vendepladser. Læs nærmere omkring ordningen og datoerne for 2020 her


Trailer-ordning:

Grundejerforeningens fælles trailer holder fast på vendepladsen ud for Solbærvej 18. Alle grundejerforeningens medlemmer har brugsret til traileren efter følgende bestemmelser.


Fastelavn:

Afholdes sædvanligvis i forbindelse med den årlige generalforsamling.

Se billeder fra seneste fastelavnsfester herunder:


Fastelavn 2004

Fastelavn 2005

Fastelavn 2007


Vejfest:

Vejfest 2015

Aflyst 2014

Aflyst 2013

Aflyst 2012


Tilmelding via mail:

festudvalget@gf-skoleparken.dk


Hegn & hække:

Læs mere om bestemmelser og se oversigten over de eksisterende hegn og hække samt deres lovlighed (!).


Hegn & hække link kommer her....


Fyrværkeri:

Vi henstiller til, at der kun affyres fyrværkerig nytårsaften og at fyrværkeriloven i øvrigt efterleves. Se mere her.

Grundejerforeningen Skoleparken - Opdateret 24. marts 2020