REGLER FOR BRUG AF TRAILER

Følgende regelsæt for anvendelsen af vores fælles trailer er i april 2002 udsendt til grundejerforeningens medlemmer:

1. Trailerens faste placering er på vendepladsen ved Solbærvej 18

2. Traileren er gratis til brug for grundejerforeningens medlemmer alle ugens dage

3. Kalender i postkasse, opsat ved trailer, skal altid være ajourført med aktuel bruger af trailer.

4. Booking af trailer foregår ved indskrivning i kalender.

5. Samme medlem af grundejerforeningen kan kun have traileren til rådighed i én periode på samme dag.

Periode 1 fra ---- til 12.00

Periode 2 fra 12.00 til 20.00

6. Vognen skal altid afleveres i rengjort og funktionsdygtig stand.

7. Den enkelte bruger er erstatningspligtig for skader forvoldt på traileren, som ikke er kaskoforsikret.

Da der altid skal medbringes registreringsattest for bil og trailer i kopi, forefindes en kopi af

trailerens registreringsattest i postkassen sammen med kalenderen.

Husk at lægge kopien af registreringsattesten tilbage efter endt brug af traileren.

Ved problemer, fejl eller mangler ved traileren bedes et medlem af bestyrelsen kontaktet.

Ved afhentning og aflevering af trailer bedes man vise hensyn til vendepladsens beboere,

så disse ikke generes af unødig støj.

For præcisering af ovennævnte regler, er det altså ikke acceptabelt

- at andre end grundejerforeningens medlemmer anvender traileren. Venner, bekendte, ikke hjemmeboende

børn og andre må henvises til i stedet at leje en trailer ”ude i byen”.

- at man låner traileren for mere end én periode (se ovenfor) ad gangen.

Den er altså ikke tænkt anvendt til hverken at flytte bohavet til Jylland eller til at hente øl i Tyskland ! J

Herudover er det naturligvis tilladt at tale sammen, så f.eks. S4 efter endt brug i periode 1 ikke

nødvendigvis afleverer traileren på den faste plads, men i stedet direkte hos den næste bruger,

der jo fremgår af kalenderen !

Dog skal traileren ”overnatte” på den faste plads.