Udvalg

Udvalg

Udvalg i Grundejerforeningen Skoleparken:


På frivillig basis og efter behov nedsættes der udvalg under grundejerforeningens bestyrelse.

Beplantningsudvalg:

Flemming Gerlow (L204)

Jørgen Ejsing-Pedersen (S13)


Reetablering af træer på vores veje.


Fest:

Vejfest - xx. august 2019

Tilmelding: Festudvalget


Idéer til nye udvalg:

Såfremt du har ønsker om at nedsætte et udvalg, bedes du sende dit forslag til bestyrelsen

Grundejerforeningen Skoleparken - Opdateret 19. oktober 2017