Informationer af relevans for ejendomsmæglere, potentielle købere og myndigheder

 

Grundejerforeningens vedtægter

Deklaration tinglyst den 7. januar 1969

 

 

Det er af Grundejerforeningens bestyrelse i juni 2009 besluttet, at besvarelser af forespørgsler fra ejendomsmæglere m.fl.
skal takseres med det til enhver tid gældende ordinære årskontingent i grundejerforeningen, p.t. kr. 900,-.

 

Senest opdateret den 02.04.2019