tilbage

"Spar en regnskov !"


Det er vores gæt, at ganske mange af grundejerforeningens medlemmer enten ikke læser generalforsamlingsreferatet, formandens beretning og listen med datoer for containere - eller læser det på hjemmesiden, når man finder det relevant - og samtidig vælger de fleste at betale kontingentet via netbank, så spørgsmålet er, om produktionen af årligt 102 kopier i et vist omfang er spild af tid og papir.

Så derfor har bestyrelsen som nævnt på generalforsamlingen den 22.02.2009 det sidste års tid arbejdet på at kunne tilbyde den enkelte grundejer at kunne fravælge en del af det papir, som årligt omdeles til medlemmerne.

Vi har i første omgang valgt, at man kan fravælge følgende:

    referat af generalforsamling
    formandens beretning
    containerliste

Man kan kun vælge hele "pakken" fra; det vil give for meget sorteringsbøvl for kassereren.

Fravalg vil kunne ske ved en mail til kassereren; underskrevet anmodning herom fra grundejeren på almindelig vis kan selvfølgelig også accepteres.

Ved ejerskifte vil et fravalg af papir naturligvis bortfalde, og ny ejer skal således selv foretage fravalg af papir.

Referatet fra generalforsamlingen, formandens beretning og containerlisten vil naturligvis som vanligt blive lagt på hjemmesiden.


Tilmeldte til "Fravalg af papir"

 

..men hvorfor skal ikke alt være "papirløst" ?

Indkaldelse til generalforsamling vil stadig skulle uddeles på sædvanlig vis, da et fravalg af dette efter bestyrelsens opfattelse vil kræve en vedtægtsændring, så det har nok en udsigt på nogle år !

Indbydelse til fastelavn vil naturligt blive uddelt i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling.

Indbydelse til vejfest foregår reelt set uden for regi af grundejerforeningen.

Indkaldelser til ekstraordinære generalforsamlinger vil også blive uddelt på sædvanlig vis.

Rykkere for manglende kontingentindbetalinger vil også blive uddelt på sædvanlig vis, ligesom meddelelse om oversendelse til inkasso hos advokat også vil blive uddelt manuelt.

 

Opdateret den 21.02.2011